Alguns dels nostres projectes d’edificació…

Projecte:
Avantprojecte
Obra:
Edifici d’equipament social-laboral i d’esbarjo amb bar-restaurant
Ubicació:
Polígon Galileo – Alcarràs (Lleida)
Projecte:
Direcció d’obra i Coordinació de Seguretat i Salut
Obra:
Obra i instal·lacions per a nova cuina central de 1.200m2 amb línia freda a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Client:
Institut Català de la Salut
Ubicació:
Lleida
Projecte:
Direcció d’obra i assessorament
Obra:
Instal·lacions de fred alimentari i cuina
Client:
Hotel Reina Petronila
Ubicació:
Saragossa
Projecte:
Projecte bàsic i executiu, direcció d’obra i projectes de legalització
Obra:
Edifici de 71 habitatges amb instal·lacions d’energia renovables (biomassa)
Ubicació:
Lleida
Projecte:
Obres majors, menors i activitats de varies empreses emplaçades al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari
Ubicació:
Lleida
Projecte:
Col·laboració en la realització del Projecte bàsic i executiu
Obres:
Rehabilitació del centre d’atenció a drogodependències (CAS) i del centre de rehabilitació ambulatòria del Segrià (CRAS)
Client:
Hospital Santa Maria
Ubicació:
Lleida

Rehabilitación del centro de atención a drogodependencias (CASO) y del centro de rehabilitación *ambulatòria del Segrià (*CRAS)