Els treballs habitualment desenvolupats des de Punt5 Enginy inclouen les fases inicials d’Estudis de Viabilitat i Avantprojectes, concretats a continuació en l’elaboració del:

  • Projecte
  • Pressupost

…així com les fases posteriors de:

– Anàlisis i selecció d’ofertes
– Direcció d’obra
– Seguiment tècnic i econòmic
– Supervisió d’obres
– Coordinació de seguretat i salut
– Legalització i autoritzacions per a permetre la posada en servei final de l’obra o les instal·lacions.

queesprojectmanagement