Projecte:
Instal·lació eléctrica
Obra:
Instal·lacions elèctriques de baixa tensió de varis locals dedicats a restaurants
Ubicació:
Expo Saragossa
Projecte:
Projecte d’instal·lació receptora de gas propà i instal·lacions tèrmiques
Obra:
Canalització de l’instal·lació receptora de gas propà i instal·lacions tèrmiques per confort i higiene d’un edifici existent amb nova sala de caldera per calefacció de 300kw
Client:
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Ubicació:
La Seu d’Urgell (Lleida)
Projecte:
Fitxes reduïdes i acondicionament
Obra:
Realització de fitxes reduïdes de vehicles i maquinària, així com, condicionament al RD 1215/1997 de maquinàries industrials existents