Projecte:
Obres menors, activitat i baixa tensió
Obra:
Local destinat a acadèmia de formació nàutica
Ubicació:
Lleida
medi ambient 1 Projecte:
Nova implantació d’una activitat comercial de venta d’electrodomèstics sotmesa al règim de comunicació innòcues
Ubicació:
Lleida
 medi ambient 3  medi ambient 4
Projecte:
Obres menors i activitat
Obra:
Construcció de la nova cambra frigorífica i nou moll en cooperativa de fruita
Ubicació:
Lleida
 medi ambient 2 Projectes:
Legalització de comerços, activitats registrades en la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.