Projecte:
Elaboració i gestió de plans de seguretat i salut laboral
Obra:
Aplicació a empresa instal·ladora de fred industrial
Ubicació:
Vàries poblacions de la província de Lleida
Projecte:
Elaboració de plans de seguretat i salut laboral
Obra:
Aplicació a instal·lacions de mitja tensió
Client:
ENDESA
Ubicació:
Vàries poblacions de Catalunya
Projecte:
Supervisió de plans de muntatge d’empresa dedicada al muntatge de bastides per edificació