Punt5 enginy col·labora amb empreses i enginyeries espanyoles emplaçades a la zona de Sud Amèrica per desenvolupament de projectes en diferents àmbits.