Alguns dels nostres projectes…

Projecte:
Projecte i direcció
Obra:
Instal·lacions elèctriques, de climatització, fontaneria, veu i dades i energia solar
Client:
Voltes, S.L.U.
Ubicació:
Termens (Lleida)
Superfície:
5.500m2
Projecte:
Obres majors, activitat i baixa tensió
Obra:
Adequació d’una nau industrial a taller mecànic de xapa i pintura
Client:
Auto Mart-Agui, S.L.
Ubicació:
Alcarràs (Lleida)
Projecte:
Projecte, direcció d’obra i coordinació se seguretat i salut
Obra:
Naus industrials Fase 3 i Fase 4 del polígon industrial de Collestret
Client:
Polígon Galileo, S.L.
Ubicació:
Alcarràs (Lleida)
Superfície:
9.000m2
Projecte:
Obres majors
Obra:
Adequació d’una nau industrial existent, especialitzada en tancaments d’alumini a magatzem i oficines
Ubicació:
Polígon Galileo d’Alcarràs (Lleida)
Projecte:
Obres majors i activitats
Obra:
Adequació d’una nau industrial existent a oficines i magatzem de material per al descans
Ubicació:
Alcarràs (Lleida)
Projecte:
Obres majors i activitats
Obres:
Condicionament de vàries naus industrials segons normativa d’aplicació en funció de la seva activitat