Projecte:
Nova implantació d’una activitat comercial de material per a energies renovables sotmesa al règim de comunicació innòcues
Ubicació:
Lleida
Projecte:
Xarxa de mitja tensió
Obra:
Projecte constructiu d’una xarxa de mitja tensió a 25kw pel desenvolupament i explotació d’una planta solar fotovoltaica de 4.000kw
Ubicació:
Flix (Tarragona)
Projecte:
Xarxa de mitja tensió
Obra:
Projecte constructiu d’una xarxa de mitja tensió a 25kw pel desenvolupament i explotació d’una planta solar fotovoltaica de 1.251kw
Ubicació:
Les Borges Blanques (Lleida)