Punt5 Enginy és una empresa de serveis d’enginyeria que actua en tots els àmbits de l’enginyeria, especialitzada en projectes energètics, d’instal·lacions i mediambientals.

Creada per professionals dels sectors de la construcció i les instal·lacions, Punt5 Enginy disposa de personal amb molts anys d’experiència als diferents sectors i amb tècnics especialitzats en:
– Disseny i càlcul d’instal·lacions elèctriques i mecàniques
– Desenvolupament i càlcul de projectes de construcció
– Control de qualitat i proves d’instal·lacions
– Direcció tècnica, coordinacions i plans de seguretat i salut
– Estudis d’eficiència energètica i sostenibilitat
– Patologies d’instal·lacions
– Realització de certificats energètics
…entre altres.

Punt5 Enginy compte amb oficines equipades amb els més moderns mitjans informàtics a nivell d’equips i programes tècnics per desenvolupar els projectes que es van plantejant en la vida professional.
També es disposa d’instruments necessaris per realitzar els treballs de comprovació d’instal·lacions:
– Termòmetres
– Termografies
– Sonòmetres
– Registradors elèctrics
– Analitzadors de combustió
…entre d’altres aparells electrònics.

Punt5 Enginy és una empresa que els seus projectes giren entorn a un mercat nacional, i actualment pretén introduir-se en projectes col·laborant amb un grup d’arquitectes i tècnics especialitzats, creant així una perspectiva internacional, com és el mercat a desenvolupar a Sud América i Centre América. Presentant-se a concursos d’obra civil i instal·lacions d’infraestructures en diferents àmbits d’aplicació en varis països.