Projecte:
Subestación de media tensión de 20MVA 25/25 kV y 50 kVA 25/0,4 kV
Client:
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.
Ubicació:
Polígon Industrial Les Oliveres – La Jonquera (Girona)
Projecte:
Reforma de les instal·lacions d’una sala de calderes per calefacció i producció centralitzada d’aigua calenta sanitària
Clients:
Comunitat de propietaris – C/ Segòvia 6-8
Comunitat de propietaris – C/ Segrià 34
Comunitat de propietaris – Passeig de Ronda 83
Ubicació:
Lleida
Projecte:
Legalització, direcció d’obra, gestió de seguretat i salut laboral
Obra:
Instal·lacions de fred industrial
Client:
Hotel Hiberus (zona Expo Saragossa)
Ubicació:
Saragossa
Projectes:
Avantprojecte i estudi tècnic
Obres:
Instal·lació petrolifera per ús ferroviari
Ubicacions:
Guadalajara
Barcelona
Projecte:
Auditoria d’instal·lacions
Obra:
Auditoria de les instal·lacions per la posterior gestió i correcció de patologies aplicant la normativa vigent
Client:
Hospital Arnau de Vilanova
Ubicació:
Lleida
Projecte:
Estudis lumínics
Obres:
Estudis lumínics de dependències segons l’ús dins dels edificis